Toolbox financiering gecombineerde leefstijlinterventie

Wat zijn de baten?

Wat zijn de baten van een gecombineerde leefstijlinterventie (gli) oftewel wat draagt de gli bij aan het bereiken van de doelstellingen van de samenwerkende organisaties? Er kan onderscheid gemaakt worden tussen kwantitatieve baten en kwalitatieve baten.

Kwantitatieve baten
Dit zijn de baten die uitgedrukt worden in getallen. Het is meestal niet eenvoudig om deze baten op lokaal niveau voordat de gecombineerde leefstijl interventie is gestart aan te geven. Deze baten zijn veelal gebaseerd op aannames. Het is belangrijk om deze aannames bij de start van de interventie al vast te leggen. Zij zijn in een later stadium nodig bij de beoordeling van de resultaten. Voorbeelden van kwantitatieve baten zijn het verlagen van de zorgkosten of efficiency voordelen. Ook kan het zijn dat er geen kwantitatieve baten te behalen zijn. 

Kwalitatieve baten
Minstens zo belangrijk zijn de kwalitatieve baten waarin de investering en uitvoering van de gli bijdraagt. Kwalitatieve baten zijn niet uit drukken in getallen maar zijn vaak meningen of gevoelens van mensen. Voorbeelden zijn dat patiënten zich beter in hun vel voelen zitten of medewerkers van zorgorganisaties een grotere maatschappelijke betrokkenheid voelen.

U wilt natuurlijk graag aantonen op welke wijze uw project, uw investering het verschil maakt. Maar kunt u dat helder benoemen? Kunt u uitleggen hoe de maatschappij beter wordt van uw activiteiten? De Effectenarena kan u daarbij helpen. Het is een simpel en goedkoop instrument om samen met anderen te ontdekken welke effecten u kunt verwachten en om te toetsen of uw veronderstellingen over ’hoe het werkt’ wel hout snijden: zit uw veranderingstheorie stevig in elkaar?