Toolbox financiering gecombineerde leefstijlinterventie

Handreiking ‘Gezonde gemeente’

De landelijke nota gezondheidsbeleid is uitgewerkt in een concrete digitale handreiking voor gemeenten. De digitale Handreiking Gezonde Gemeente biedt handvatten voor gemeentelijk gezondheidsbeleid. Dat gebeurt in de vorm van tips, achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden en verwijzingen naar relevante websites. Gemeenten gebruiken de handreiking voor het onderbouwen van keuzes in beleid en voor de invulling van de preventie van gezondheidsproblemen in de gemeente. Ook biedt de handreiking houvast voor het inrichten van het beleidsproces. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen heeft meegeschreven in de handreiking op het thema ‘overgewicht’. Gemeenten gebruiken deze handreiking om invulling te geven aan het meerjaren gezondheidsbeleid dat zij ontwikkelen als lokale invulling van de landelijke nota Gezondheid dichtbij.

Handreiking gezonde gemeente 

Er is een samenvatting van de landelijke nota gezondheidsbeleid en een korte weergave van het hoofdstuk 'Gemeenten aan zet' uit deze nota beschikbaar. In deze samenvatting staan links naar relevante informatie uit de handreikingen