Toolbox financiering gecombineerde leefstijlinterventie

Rol wetgeving

De zorgverzekeringswet, de wet publieke gezondheid en de wet maatschappelijke ondersteuning hebben alle drie raakvlakken met de uitvoering van een gecombineerde leefstijlinterventie. In dit gedeelte van de Toolbox is meer informatie te vinden over deze wetten.