Toolbox financiering gecombineerde leefstijlinterventie

Landelijke nota gezondheidsbeleid

De landelijke nota gezondheidsbeleid ‘Gezondheid dichtbij’ is op 1 mei 2011 verschenen. In deze nota benoemt de minister de landelijke prioriteiten op het gebied van publieke gezondheid. De 5 speerpunten uit de preventienota uit 2006, de vorige versie van de landelijke nota gezondheidsbeleid, blijven belangrijk om de volksgezondheid te verbeteren.
Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM.
Deze speerpunten zijn: 

  1. overgewicht
  2. diabetes
  3. depressie
  4. roken
  5. schadelijk alcoholgebruik

In de nieuwe nota houdt het kabinet deze punten vast, maar legt daarbij het accent op bewegen. Bewegen is goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Daarnaast is het verbonden met de andere speerpunten. Hiermee wordt ook de verbinding gelegd tussen het gezondheidsbeleid en de ambitie Vitaal Nederland als onderdeel van het Olympisch Plan 2028.

Samenvatting landelijke nota
 
Volledige landelijke nota gezondheidsbeleid