Toolbox financiering gecombineerde leefstijlinterventie

Kamerbrief zorg en ondersteuning in de buurt

In de kamerbrief over zorg en ondersteuning in de buurt brief zet de minister haar visie over zorg in de buurt uiteen. De rol van de BeweegKuur wordt in deze brief expliciet benoemd.

‘….Naast sport moet ook de zorg in de buurt voor mensen dichtbij en toegankelijk zijn. Uitgangspunt van de zorg is de behoefte en zorgvraag van mensen en niet van stelsels of sectoren die de zorg leveren. Zorgverleners geven vaak al adviezen over bewegen aan patiënten om (meer) gezondheidsklachten te voorkomen, maar zorg, preventie en sport in de buurt kunnen beter op elkaar worden afgestemd. De opgebouwde netwerken rondom de BeweegKuur kunnen hiervoor benut worden.'

Volledige brief van minister