Toolbox financiering gecombineerde leefstijlinterventie

Kaders

Wat zijn de kaders waar binnen een gecombineerde leefstijlinterventie wordt uitgevoerd? Er kunnen grofweg drie kaders worden onderscheiden namelijk juridische kaders, beleidsmatige kaders en een wetenschappelijk kader. Inzicht in deze kaders maakt het gemakkelijker om aanknopingspunten te vinden voor uw gecombineerde leefstijl interventie bij beleid op lokaal en landelijk niveau.