Toolbox financiering gecombineerde leefstijlinterventie

Wat is een business case? En waarom?

Kort gezegd is een business case een zakelijke overweging om een investering wel of niet te doen. Deze beslissing valt positief uit wanneer het resultaat van de investering voldoende toegevoegde waarde aan de organisatie levert. Een goede business case brengt vooraf helder in kaart wat iets kost, op gaat leveren en wat de risico’s zijn.

Het maken van een business case kan een aantal doelen dienen:

  • het overtuigen van de samenwerkende partijen van de meerwaarde van de nieuwe manier van werken
  • het inzichtelijk maken van de veranderingen in tijdsbesteding en inkomstenverdeling tussen de samenwerkende partijen 
  • het overtuigen van de buitenwereld (bijvoorbeeld verzekeraars of gemeente) van de winst van de vernieuwing

Wie vernieuwingen wil doorvoeren moet zichzelf ondernemersdoelen stellen. Het schrijven van een business case is hiertoe het geëigende middel. Voor veel mensen in de zorg is dit echter nog een relatief nieuw gegeven.