Intake en 1e stappen

Voordat u bij de leefstijladviseur komt, verzamelt hij of zij de benodigde medische gegevens (intake). Hiermee krijgt de leefstijladviseur een beeld van uw gezondheid en voorgeschiedenis. In de meeste gevallen is de leefstijladviseur de praktijkondersteuner van uw huisartsenpraktijk. Maar het kan ook een diëtist of fysiotherapeut zijn, die samenwerkt met uw huisarts.
Tijdens de eerste afspraak vraagt de leefstijladviseur wat u al doet aan sport en beweging en wat u met de BeweegKuur wilt bereiken. Daarnaast stelt hij of zij vragen over uw gezondheid en eventuele klachten. Op die manier krijgt de leefstijladviseur een beeld van uw huidige leefstijl en de mogelijkheden om deze te verbeteren. U bespreekt uw doelen, uw mogelijkheden, uw eventuele beperkingen en uw verwachtingen van de BeweegKuur. Op basis daarvan stelt u met de leefstijladviseur een zorgplan op. Dit is een plan waarin uw persoonlijke doelen en afspraken worden vastgelegd.

De leefstijladviseur verwijst alle deelnemers voor een individueel voedingsconsult door naar een diëtist. Tijdens dit consult bespreekt de dietist uw huidige voedingspatroon, klachten en eventuele problemen in het verleden met u. Ook de mogelijke voor- en nadelen van het aanpassen van uw eetgewoonten bespreekt u tijdens dit consult. U krijgt persoonlijk advies over gezonde voeding in relatie tot uw gezondheid. Veel deelnemers zijn al eerder bij de diëtist geweest. Toch is dit extra consult belangrijk, omdat uw leefstijl door de BeweegKuur verandert. De diëtist bespreekt welke aanpassingen in uw voedingspatroon nodig zijn en stemt deze af met de leefstijladviseur.
U gaat ook naar de fysiotherpeut of oefentherapeut voor een intake. Deze spreekt met u over uw beweegervaring, uw belemmeringen om te bewegen, uw wensen en uw mogelijkheden. De fysiotherpeut neemt tijdens de intake een inspanningstest bij u af. Dit kan een wandel- of fietstest zijn, waarbij de fysiotherapeut uw uithoudingsvermogen bepaalt. Op basis van deze informatie geeft de fysiotherapeut een advies aan u en aan uw leefstijladviseur over de volgende punten:

  • Welke beweegactiviteiten zijn geschikt voor u.
  • Hoe u uw beweegactiviteiten kunt opbouwen.
  • Hoe vaak u de beweegactiviteiten dient uit te voeren.

Na het bezoek bij de fysiotherapeut en dietist komt u terug bij uw leefstijladviseur. Samen met de leefstijladviseur bepaalt u welk beweeg- en voedingsprogramma u binnen de BeweegKuur gaat volgen.

Lees ervaringen van deelnemers