Toolbox zelfmanagement bij leefstijlverandering

Verwijzen voorzieningen

Hoe kan ik mijn deelnemer helpen passend sport-  en beweegaanbod en andere voorzieningen te vinden?

Om een actieve leefstijl te behouden is het belangrijk dat een deelnemer sport-/beweegactiviteiten kiest die bij zijn wensen en mogelijkheden passen. Het is niet altijd makkelijk voor deelnemers om dit goed in te schatten of te weten welke mogelijkheden er in hun buurt zijn. Naast het reguliere sport- en beweegaanbod als verenigingen kan het ook nuttig zijn om de andere voorzieningen als psychologische ondersteuning en (beweeg)activiteiten bij welzijn in kaart te hebben. 

  • Sociale kaart
    Een sociale (beweeg)kaart kan helpen bij de doorverwijzing van mensen van zorg naar een beweegactiviteit. Op een sociale kaart staat al het (laagdrempelige) beweegaanbod in de wijk of in de gemeente. Een goede sociale kaart geeft niet alleen inzicht in de verschillende beweegactiviteiten, maar ook in de kosten, de locatie, het niveau en (de opleiding van) de trainer. 

  • Websites beweegmogelijkheden
    Naast de sociale kaart die specifiek ingaat op beweegmogelijkheden in de lokale situatie richten onderstaande websites zich op (aangepast) aanbod in het land.