Toolbox zelfmanagement bij leefstijlverandering

Vermogen tot zelfontplooiing

Hoe help ik mijn deelnemer om de actieve leefstijl in zijn leven in te bouwen?

Mensen die beginnen met meer bewegen hebben als doel om hun ‘nieuwe’ leefstijl in te passen in hun dagelijks leven. Dit gaat niet van de ene op de andere dag. Het gaat om het maken van eigen keuzes. De interesses, mogelijkheden en valkuilen, aanpassingen in het dagelijkse ritme, de omgeving; er kunnen allerlei aspecten van invloed zijn op het zich eigen maken van de actieve leefstijl. 

  • www.30minutenbewegen.nl
    Deze website van de campagne ’30 minuten bewegen’ richt zich op het behalen van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen door middel van bewegen in het dagelijkse leven zoals fietsen naar de supermarkt, huishoudelijke klussen of traplopen. De website maakt mensen hiervan bewust en geeft praktische tips om meer te bewegen in het dagelijkse leven. Ook geeft de website deelnemers met een beweegtest inzicht in hun dagelijkse beweging. Een handige site voor uw deelnemers om ze meer inzicht te geven in hun gedrag.  

  • Vragenlijst sociale steun voor sport en bewegen
    Mensen bewegen meer als hun directe omgeving hen daarbij steunt en motiveert. Met de directe omgeving worden allereerst partner, familieleden en/of vrienden bedoeld, maar ook bijvoorbeeld de werkgever. De vragenlijst helpt om meer inzicht te krijgen in de sociale steun bij de deelnemer. In enkele vragen wordt in kaart gebracht welke invloed de sociale omgeving heeft op het sport- en beweeggedrag van mensen.