Toolbox zelfmanagement bij leefstijlverandering

Kennisoverdracht

Hoe en op welk moment informeer ik mijn deelnemer over een actieve leefstijl?

Het kan voor de begeleider lastig zijn om bij de informatievoorziening of begeleiding rekening te houden met de beginsituatie van de deelnemer. Het is belangrijk om gebruik te maken van de ervaringskennis van de deelnemer: wat weet iemand zelf al en aan welke kennis heeft hij behoefte? Ook onderlinge uitwisseling van ervaringskennis tussen deelnemers kan soms beter worden benut. 

  • Health counseling
    Een deelnemer die niet gewend is om actief en gezond te leven zal het misschien moeilijk vinden om dit nieuwe gedrag aan te nemen. Health Counseling is een methode gericht op de begeleiding van de deelnemer met als doel hem te motiveren en gestelde doelen ook daadwerkelijk uit te voeren en vol te houden.

  • Voorlichtingspijl voor gedragsverandering
    De voorlichtingspijl (NIGZ) is een praktisch hulpmiddel dat de professional in staat stelt in het voorlichtingsgesprek te blijven aansluiten bij de deelnemer/cliënt, de inhoud van de boodschap af te stemmen en zo samen het doel van het gesprek te bereiken.