Toolbox zelfmanagement bij leefstijlverandering

Gezondheidskennis en -vaardigheden

Welke kennis heeft mijn deelnemer nodig voor het werken aan een actieve leefstijl?

Deelnemers hebben niet altijd voldoende kennis over en inzicht in hun gezondheid. Dit betekent dat ze niet altijd de goede bewuste keuzes kunnen maken ten aanzien van actief gedrag. Beginnen met (meer) bewegen begint daarom met het leren kennen van de eigen gezondheid en het effect van bewegen daarop, maar ook persoonlijke barrières en mogelijkheden.

  • Vragenlijst barrières bij sport/bewegen
    Bij mensen die nooit of al lange tijd niet hebben gesport, kunnen verschillende gedachten of barrières heersen die hen weerhouden om te gaan sporten. Deze vragenlijst kan de deelnemer en de beweeg-/sportbegeleider inzicht geven in houding, gevoel en eventuele angsten die het (plezier in) sporten belemmeren. Zo kan gezamenlijk worden gewerkt aan het wegnemen van deze barrières.