GLI Depressieve klachten

Naar aanleiding van het verkennend traject onder vier pilotlocaties is door NISB een programma ontwikkeld in de vorm van een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) voor mensen met depressieve klachten. Het gaat hier nadrukkelijk niet om mensen met een depressieve stoornis, maar om depressieve klachten; het programma heeft een preventief karakter.