Programmaonderdelen

Het programma bestaat uit drie onderdelen:

  1. Psychologische begeleiding: de cliënt volgt individueel of in groepsverband een (evidence-based) psychologisch programma ter vermindering van depressieve klachten (bij de POH-GGZ of eerstelijns psycholoog).
  2. Beweegprogramma: de fysiotherapeut neemt een intake af, waarna samen met de cliënt een beweegplan wordt opgesteld. Het doel is om cliënten zo snel mogelijk, liefst vanaf het begin van het programma, toe te leiden naar bewegen binnen het lokale beweegaanbod.
    • Opstartprogramma: indien er sprake is van extreem lage belastbaarheid kunnen cliënten onder begeleiding van een fysiotherapeut sporten of bewegen (maximaal zes weken).
    • Groepsbeweegprogramma: wanneer hier vanuit cliënten vraag naar is, wordt een groepsprogramma georganiseerd (maximaal zestien weken, begeleid door een beweegdocent).
  3. Voedingsbegeleiding: Indien sprake is van een fysieke indicatiestelling of hulpvraag vanuit de cliënt, wordt door een diëtist en/of leefstijladviseur begeleiding geboden op het gebied van voeding. Ook kunnen één of meerdere groepsvoorlichtingen worden georganiseerd. 

De totale duur van de GLI Depressieve Klachten is drie maanden, maar kan indien nodig worden verlengd met drie maanden. Gedurende deze maanden wordt de deelnemer begeleid door een team bestaande uit een huisarts, POH-GGZ of psycholoog, fysiotherapeut en diëtist. De cliënt krijgt een vast aanspreekpunt (veelal de POH-GGZ), die regelmatig contact onderhoudt met de cliënt over de mate van depressieve klachten en de stand van zaken in de drie afzonderlijke programmaonderdelen. Terugvalpreventie en doorstroom zijn cruciale onderdelen die tijdig in alle drie de onderdelen van begeleiding worden besproken. Follow-up wordt verleend door het vaste aanspreekpunt. Een eigen bijdrage van de cliënt voor deelname aan het programma is geïndiceerd.