Programma

De cliënt volgt individueel of in groepsverband een evidence-based psychologisch programma ter vermindering van depressieve klachten. Tegelijkertijd krijgt de cliënt een beweegprogramma en indien nodig voedingsbegeleiding. Deze programma’s zijn ingestoken via het stepped care principe. Uitgangspunt is dat cliënten begeleid worden zo snel mogelijk op eigen benen te staan. Daartoe werken zorgprofessionals samen met bijvoorbeeld professionals uit het lokaal sport- en beweegaanbod.