Doel

Het doel van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) Depressieve Klachten is drieledig:

  1. Blijvende afname van depressieve klachten bij cliënten;
  2. Cliënten gaan meer sporten en/of bewegen en brengen hierdoor een blijvende verandering teweeg in hun dagelijkse activiteitenpatroon;
  3. Eerstelijns zorgprofessionals hanteren een meer integrale aanpak (samenwerking binnen en buiten de zorg) op leefstijlbegeleiding voor mensen met depressieve klachten.