Effectonderzoek NISB en Trimbos

Het Trimbos-instituut en NISB voeren van 2012 tot 2014 een gezamenlijk onderzoek uit naar een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) voor mensen met depressieve klachten. Onderzocht worden het effect van bewegen op de mate van depressieve klachten en de werkzame bestandsdelen & implementeerbaarheid van een GLI Depressieve Klachten.

Voor dit onderzoek zijn wij nog op zoek naar eerstelijns lokale netwerken die een dergelijke GLI Depressieve Klachten willen uitvoeren. Een lokaal multidisciplinair team is daarvoor een voorwaarde, bestaande uit: een gezondheidscentrum/ huisartsenpraktijk (liefst met POH-GGZ), een fysiotherapeut en een diëtist. Eventueel kan ook samenwerking worden gezocht met een eerstelijns psychologenpraktijk of de GGZ. Ook voormalige of huidige BeweegKuur-locaties kunnen zich aanmelden. De vergoeding die wordt geboden betreft € 3500,- voor locaties in de experimentele conditie en € 500,- voor locaties in de controlegroep.

Integrale aanpak voor depressieve klachten, bewegen en voeding
De cliënt volgt individueel of in groepsverband een evidence-based psychologisch programma ter vermindering van depressieve klachten. Tegelijkertijd krijgt de cliënt een beweegprogramma en indien nodig
voedingsbegeleiding. Deze programma’s zijn ingestoken via het stepped care principe. Uitgangspunt is dat cliënten begeleid worden zo snel mogelijk op eigen benen te staan. Daartoe werken zorgprofessionals samen met bijvoorbeeld professionals uit het lokaal sport- en beweegaanbod. 

In het project worden gezondheidscentra of huisartspraktijken random toegewezen aan één van de onderstaande condities:

  • De experimentele conditie: deze groep locaties voert de GLI Depressieve Klachten uit;
  • De controleconditie: hier worden cliënten met depressieve klachten drie maanden gevolgd met minimale begeleiding ("watchful waiting"). 

Zie onderstaande documenten in ter informatie:

Geinteresseerde locaties kunnen zich opgeven bij anneke.hiemstra@nisb.nl