Cijfers

Prevalentie
Prevalentie is een ziekte die 121 miljoen mensen wereldwijd treft. In ontwikkelde landen zal depressie in 2030 naar verwachting de grootste bijdrage gaan leveren aan de algehele ziektelast (WHO, 2010). In Nederland heeft 20,1% van de bevolking een stemmingsstoornis. Vrouwen hebben vaker last van een stemmingsstoornis dan mannen. Een depressieve stoornis komt bijvoorbeeld bij 24,3% van de vrouwen voor en bij 13,1% van de mannen (De Graaf et. al., 2010).

Depressie en bewegen
Sporters hebben minder vaak stemmingsstoornissen dan niet-sporters. Uit de resultaten van een onderzoek van Ten Have et al.(2009) blijkt dat 6 procent van de volwassenen die 1-3 uur per week sport en ruim 5 procent van de volwassenen die 4 uur of meer per week sport een stemmingsstoornis rapporteerden in de afgelopen 12 maanden tegenover 10 procent van de volwassenen die geen actieve sport beoefent. Dit mogelijk beschermende effect van sporten is waarneem bij drie afzonderlijke stemmingsstoornissen (depressie in engere zin, dysthemie en bipolaire stoornis).

Kosten
De kosten voor een depressie bestaan onder andere uit kosten die in de gezondheidszorg worden gemaakt maar ook uit kosten als gevolg van productieverliezen door verzuim van mensen met een depressie. Volgens een schatting bedragen de economische kosten van depressie alleen al onder volwassenen van 18-65 jaar 1,3 miljard euro per jaar (Conijn & Ruiter, 2012).