Definitie depressie

Depressie is een stemmingsstoornis. Mensen met een depressie verkeren in een abnormaal depressieve stemming en verliezen het plezier in bijna alle activiteiten die ze doen. Kenmerkend voor een depressieve stoornis is rusteloosheid, somberheid, een verminderd gevoel van eigenwaarde en concentratieproblemen. Iemand die depressief is, beleeft nergens meer plezier aan en heeft weinig energie om iets te ondernemen. Klachten die kunnen voorkomen zijn: slaapproblemen, vermoeidheid, boosheid en prikkelbaarheid, verminderde of juist vermeerderde eetlust, angst- en concentratieproblemen, lichamelijke klachten (buikpijn, hoofdpijn et cetera) en ook stemmingswisselingen. Om van een depressieve stoornis te kunnen spreken, moeten verschillende van deze symptomen het grootste deel van de dag, bijna elke dag van de week, gedurende minstens twee weken voorkomen (www.trimbos.nl en www.nji.nl).