Monitoren en evalueren

Hoe kan ik de aanpak monitoren en evalueren?

Het is aan te bevelen om in het projectplan uren en middelen vrij te maken voor evaluatie en monitoring. Voor meerdere doeleinden is het goed om aandacht te besteden aan evaluatie en monitoring van het project.

Ten eerste maakt het zaken inzichtelijk voor de eigen organisatie of netwerk: hoe is de samenwerking ervaren of hoe waarderen deelnemers het aanbod? Ten tweede is het voor financiers, huisartsen of beleidsmakers belangrijk om inzicht te hebben in effecten van het project: (ervaren) gezondheidswinst bij deelnemers, stijging in hun beweegactiviteit of afname van huisartsenbezoek.

Een ander positief effect van het evalueren volgens een beweegbegeleider:
“Doordat ik met de deelnemer samen de vragenlijst heb ingevuld, kwam ik door het gesprek veel te weten over de achtergrond en persoonlijke situatie van de deelnemer. Dit heeft onze band versterkt en het zorgde ervoor dat ik de deelnemer beter begrijp.”

 • Onderstaande documenten kun je gebruiken bij monitoring en evaluatie van het project
 • Vragenlijsten begin- en eindmeting

  Deze vragenlijsten voor deelnemers zijn gebruikt bij het project. Een begin- en eindmeting waar onder andere  (ervaren) gezondheidseffecten en beweeggedrag zijn gemeten. Zo kan (deels) het effect van het project worden gemeten. In de eindmeting zijn vragen toegevoegd over de waardering van de activiteiten.


  Om rekening te houden met eventuele taal- of leesbarrières raden we aan om de vragen samen met de deelnemer door te nemen en te beantwoorden. Deze vragenlijsten zijn via het online programma Survey Monkey opgesteld en uitgevoerd.

  - Eerste meting deelnemer
  - Eindmeting deelnemer

 • Checklist bijeenkomsten

  Met dit bestand kan overzicht worden gehouden over de verschillende bijeenkomsten, zoals thema’s die aan de orde komen en het aantal deelnemers dat aanwezig is.

  - Checklist bijeenkomsten

   

   

 • Focusgroepinterview

  Deze opzet geeft richting voor een focusgroepinterview dat je met een groep deelnemers kunt houden. Het doel van dit interview is om samen met de deelnemers een beweegactiviteit te ontwikkelen. Er komen verschillende vragen over beweging aan bod, zoals het belang van bewegen, intenties, soorten beweegactiviteiten en de interesses en wensen van deelnemers.

   

  - Focusgroepinterview

   

   

 • Checklist Coördinated Action

  De Coordinated Action Checklist is een instrument om de samenwerking binnen een netwerk te evalueren. Dit gebeurt op verschillende dimensies, zoals geschiktheid van de partners, taakdimensie, relatiedimensie, profilering en groeidimensie. De checklist is bedoeld om de discussie op gang te brengen en daarmee de samenwerking te faciliteren. In de bijlage staat de checklist en uitleg over de berekening van de resultaten.

   

  - Coordinated Action Checklist