Lokale netwerk van GLI (2)

Belangrijk is om te bepalen wie de trekker is van het netwerk. Het hangt van de lokale situatie af wie deze rol het beste kan opnemen. Voorbeelden van partijen die trekker zijn van het netwerk/project zijn de gemeente, gezondheidscentrum, lokale stichting of welzijnsorganisatie.

De meeste pilotlocaties geven aan dat zij behoefte hebben aan meer doorverwijzers en meer sport-/beweegaanbieders die zich aansluiten. Zo ontstaat een steviger aanbod en meer draagvlak om bewoners te begeleiden naar sport- en beweegaanbod.

Op bijgevoegde foto’s twee netwerken uit het project die inzichtelijk maken welke partijen betrokken zijn. Doorgetrokken lijnen geven bestaande relaties aan, stippellijnen geven toekomstige of wenselijke relaties aan. 


NISB ontwikkelde de Netwerkwijzer zorg, sport en bewegen. Met kennis, praktijkvoorbeelden en tips om een netwerk op te zetten en te onderhouden rond het thema leefstijl:

Bekijk hier de Netwerkwijzer zorg, sport en bewegen