Lokale netwerk van GLI

Hoe ziet het lokale netwerk rond de gecombineerde leefstijlinterventie eruit?

De betrokken pilotlocaties hebben hun bestaande netwerk uitgebreid om doorstroom van allochtone bewoners naar sport-/en beweegaanbod te stimuleren. Natuurlijk is het afhankelijk van de lokale situatie welke partijen nodig en beschikbaar zijn.

Aan welke partijen kun je denken? Onderstaand een inkijk in de belangrijkste partijen die betrokken kunnen worden en hun rol. Dit is een verzameling van de partijen die deel uitmaken van de netwerken rond de genoemde pilots.


Zorg
Sport- en bewegen


Overige lokale partijen

 

 Klik hier voor meer informatie over het lokale netwerk.