Samenvatting, evaluatie en monitoring pilots

Samenvatting evaluatie en monitoring pilots BeweegKuur voor allochtone deelnemers

Op zeven locaties door het land zijn in 2012 beweegprojecten gestart die zich richtten op deelnemers van allochtone afkomst. NISB heeft door middel van vragenlijsten (begin- en eindmeting) het verloop en ervaren beweeg- en gezondheidseffecten bij deelnemers geëvalueerd en gemonitord. Van 83 deelnemers is zowel de eerste meting als de eindmeting uitgevoerd.

Zie voor meer gegevens over de pilots het rapport Evaluatie en monitoring pilots BeweegKuur en allochtone deelnemers

 • Veel gestelde vragen
 • Ervaren gezondheid:

  De deelnemers ervaren hun gezondheid na het programma beter dan ervoor. Slechts twee deelnemers vinden hun gezondheid achteraf slecht, tegenover 18 aan het begin. Hoewel het grootste deel van de deelnemers lichamelijke klachten ervoeren, zijn deze klachten over het algemeen afgenomen na het programma.

 • Nederlandse Norm Gezond Bewegen:

  75% van de deelnemers beweegt naar eigen zeggen na het programma meer dan ze ervoor deden. 54% zegt nu op 5 dagen van de week minstens 30 minuten te bewegen. Activiteiten die deelnemers meer zeggen te doen naast
  het programma zijn wandelen, fietsen en boodschappen doen.

   

  93% van de deelnemers beweegt om zich fit te voelen/gewicht te verliezen. Daarnaast beweegt 65% omdat hij/zij er plezier in heeft.


 • Programma/aanbod:

  Het beweegaanbod verschilt per locatie. Voorbeelden zijn Bewegen op Muziek, Vrouwen in Beweging, Pilatesoefeningen, Sportief Wandelen, Bewegen voor Ouderen, Sportief Medisch Bewegen, Zumba /BBBB, (fysio fitness, BEWEEGMEE-programma. Bij verschillende bijeenkomsten komen ook thema’s als gezonde voeding en bewust bewegen aan de orde.

  Voor het overgrote deel van de deelnemers is het programma verlopen zoals verwacht. 91% vindt de sfeer onder de deelnemers en begeleiders prettig, voor 96% is de organisatie goed en maar liefst 97% vindt de begeleiding goed. 81% tenslotte vindt het tijdstip waarop de activiteit plaatsvindt goed.

  85% van de deelnemers zou willen verdergaan met het programma. Ruim de helft zou daarnaast ook willen doorgaan met bewegen in de wijk, bij een sportclub, sportschool of beweeggroep.

   

 • Sociale omgeving:

  Bij 40% van de deelnemers weet de familie nu meer van bewegen en gezond eten. Bij 20% is ook een of meerdere familieleden betrokken bij het programma.