GLI voor allochtonen

Waarom een gecombineerde leefstijlinterventie speciaal voor allochtonen?

Uit de BeweegKuur praktijk kwamen signalen naar boven dat het moeilijk is om allochtonen van niet-westerse afkomst in te laten stromen in de BeweegKuur, hen vast te houden in het traject en met succes te laten doorstromen naar passend aanbod. Zo bleken er tal van verschillen te zijn bij in- en doorstroom tussen allochtonen en autochtonen, en zijn er ook meerdere aanwijzingen te vinden over nut en noodzaak van andere werkwijzen met betrekking tot deze doelgroep. 

Dit was de aanleiding om het project BeweegKuur voor allochtone deelnemers te starten.

De verschillen met de reguliere GLI liggen op meerdere terreinen; zowel op aanbodzijde (de interventie) als aan de vraagzijde; verschillen in het ervaren van bewegen of voedingsgewoonten. Aanpassingen die een GLI kan doen liggen dan ook bij de aanpak en communicatie, structuur en proces (competenties intermediairs en aanbod) en materialen en communicatie. Zie voor meer informatie hierover: Notitie ‘Allochtonen in de BeweegKuur’