Oorzaken slechte communicatie

Zorgverleners hebben  echter moeite met het begeleiden van deze ‘cliënten’. Zij ervaren veel barrières bij de instroom en uitstroom in een GLI-, een onbevredigende ‘arts-cliënt’ relatie en vaak een gebrek aan vertrouwen bij de cliënt. Hieraan liggen verschillende oorzaken ten grondslag, die ruis geven in de communicatie:

- Geen of lage opleiding van de cliënt
- Beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid
- Taalbarrière (onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal)
- Gebrek aan kennis (inzicht relatie leefstijl-ziekte / begrip preventie)
- Invloed van cultuur op verklaringen en beleving ziekte
- Andere verwachtingen van de zorg