Laaggeletterdheid

Eén op de tien Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven. Twee derde hiervan is autochtoon, een derde allochtoon. Laaggeletterden zijn vaker ziek, maken langduriger gebruik van de zorg en gebruiken hun medicijnen vaker verkeerd. Ongeveer 80% van de eerste generatie migranten is laaggeletterd. Bij geletterdheid gaat het niet alleen om lees- en schrijfvaardigheden, maar ook om het kunnen begrijpen van de informatie en op basis hiervan beslissingen kunnen nemen. Beslissingen in het dagelijks leven maar ook in situaties waarbij het gaat om wel of niet bewegen en de eigen gezondheid.

Voor de professional betekent dat, dat voor deze groepen een andere aanpak, een aangepast tempo en andere voorlichting -met veel  beeldmateriaal- nodig is. In het document “Heb ik het goed uitgelegd?” staan meer informatie en concrete  tips over interculturele communicatie over gezondheid. 

De LHV heeft een toolkit voor huisartsen ontwikkeld om laaggeletterdheid sneller te kunnen herkennen en op de juiste manier ondersteuning kunnen bieden. Bekijk hier de toolkit.