Interculturele competenties

Zorgverleners hebben kennis, houding en vaardigheden nodig om op een adequate manier te kunnen communiceren en effectief te kunnen werken met klanten die een andere culturele achtergrond hebben. Een zorgverlener is intercultureel competent als hij/zij de culturele achtergrond van situaties herkent en er goed op kan reageren/handelen.

Veel zorgverleners hebben onvoldoende ‘interculturele competenties’. Dat heeft gevolgen voor een effectieve wijze van informatieoverdracht aan, en motivering van de allochtone patiënt. Effectief communiceren met deze doelgroep vraagt om specifieke kennis, competenties en vaardigheden van de zorgverlener!

Pharos, het kenniscentrum voor migranten, vluchtelingen en gezondheid, heeft hiervoor een trainingsaanbod ontwikkeld voor zorgververleners in de eerstelijns gezondheidszorg.
(meer informatie: info@pharos.nl)