Gezondheidsvaardigheden

Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden van individuen om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, en te gebruiken bij het nemen van beslissingen over gezondheid.
Er zijn vier niveaus van gezondheidsvaardigheden te onderscheiden:

0. Onder basisniveau.
1. Functionele gezondheidsvaardigheden.
Basisvaardigheden in lezen, schrijven en rekenen.
2. Interactieve gezondheidsvaardigheden.
het vermogen om schriftelijke en mondelinge informatie te krijgen over ziekte en gezondheidszorg.
3. Kritische gezondheidsvaardigheden: vaardigheden om gezondheidsinformatie kritisch te analyseren en deze te gebruiken om meer controle uit te oefenen over het eigen leven.

Mensen beschikken in verschillende mate en vorm over gezondheidsvaardigheden. Met name allochtonen, mensen met een lage sociaal economische status en oudere mensen ondervinden problemen in het vinden en gebruiken van informatie.  Aansluiten bij het individuele niveau van vaardigheden, en waar mogelijk dat niveau verhogen, heeft rechtstreeks effect op de gezondheid van het individu.