Cultuursensitieve communicatie

Communicatie is cultuursensitief als het is afgestemd op taal, kleur, vorm, en de context waarin mensen leven, en op de culturele waarden en normen van een bepaalde groep. Vanzelfsprekend zijn Turken anders geprogrammeerd dan Surinamers. Maar ook binnen deze groepen zijn grote individuele verschillen. Door goed te luisteren, observeren, interpreteren, controleren en verbaliseren kan je proberen deze persoonlijke verschillen in kaart te brengen.  Probeer altijd te checken of je boodschap goed is overgekomen.

Een handige vuistregel is: Wees nieuwsgierig en stel zoveel mogelijk open vragen. Met het stellen van open vragen toon je meer interesse, schep je een sfeer van vertrouwen, stimuleer je de cliënt tot nadenken en onderzoeken. Open vragen geven bovendien gelegenheid om te luisteren en te observeren en leveren daarom veel informatie op.  Open vragen beginnen met: wat, waar, wanneer, waarom, hoe, etc. Het vraagt wel wat oefening om dit goed te passen. Vraag bijvoorbeeld aan de cliënt: “Wat hebben wij afgesproken?”.