Communicatie met doelgroep

Hoe communiceer ik effectief met de doelgroep over bewegen en gezondheid, rekening houdend met hun culturele achtergrond?

Interculturele communicatie over gezondheid

Gezondheid migranten
De gezondheid van de eerste generatie migranten en vluchtelingen is minder gunstig dan die van autochtone Nederlanders. Dit geldt voor:

  • Ervaren gezondheid
  • Chronische aandoeningen, zoals diabetes, hoge bloeddruk en gewrichtsproblemen
  • Psychische gezondheid, ten gevolge van o.a. lage sociaaleconomische positie, integratieproblematiek, migratiegeschiedenis, niet-uitgekomen verwachtingen van de migratie.

Bij vluchtelingen hebben meer factoren een negatieve invloed op de gezondheid, zoals gebeurtenissen in het land van herkomst en tijdens de vlucht, het verblijf in opvangcentra, onzekerheid tijdens asielprocedure en het gemis van achtergebleven familie en vrienden. Van zorgen kun je klachten krijgen in je lichaam. Maar ook een ongezondere leefstijl, zoals onvoldoende lichaamsbeweging of ongezonde voeding kunnen leiden tot gezondheidsklachten.  Het stimuleren van deelname aan gecombineerde leefstijlinterventies (GLI’s) is voor deze doelgroepen dan ook van extra groot belang.

Oorzaken slechte communicatie

Zorgverleners hebben  echter moeite met het begeleiden van deze ‘cliënten’. Zij ervaren veel barrières bij de instroom en uitstroom in een GLI-, een onbevredigende ‘arts-cliënt’ relatie en vaak een gebrek aan vertrouwen bij de cliënt. Hieraan liggen verschillende oorzaken ten grondslag, die ruis geven in de communicatie:


- geen of lage opleiding van de cliënt;
- beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid
- taalbarrière (onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal)
- gebrek aan kennis (inzicht relatie leefstijl-ziekte / begrip preventie)
- invloed van cultuur op verklaringen en beleving ziekte
- andere verwachtingen van de zorg

Onderstaande elementen spelen een belangrijke rol bij effectieve communicatie met de doelgroep over gezondheid.