Betrekken doelgroep

Hoe betrek ik de doelgroep in alle fasen van de GLI?

Belang van actieve participatie.

Participatie komt op verschillende manieren tot uiting bij mensen. Mensen kunnen deelnemen aan beweegactiviteiten die voor hen worden georganiseerd (en dat is voor grote groepen al een behoorlijke stap), maar mensen kunnen ook zelf beweegactiviteiten organiseren voor hun eigen groep. Dit vergroot zelfredzaamheid bij hen (de organisatoren), ofwel  stimuleert empowerment.

Actieve participatie is essentieel, omdat er verschillende positieve effecten aan vastzitten. Ten eerste is de kans van slagen groter als de doelgroep zelf de activiteit draagt; de activiteit is iets van henzelf geworden en de motivatie is daardoor groter. Ook vergroot participatie de groepsbinding: door samen een activiteit te organiseren, is de kans groot dat ook de groep als geheel steviger wordt. Naarmate deelnemers elkaar beter kennen, elkaar waarderen, een zekere mate van solidariteit met elkaar voelen, is de kans groter dat de groep gestimuleerd wordt om actief aan de activiteiten deel te nemen en wellicht zelf iets organiseren. Groepsbinding en participatie kunnen elkaar dus versterken.

Een tweede positief effect van participatie is dat het sociale netwerk optimaal kan worden aangesproken. De groep fungeert zelf als intermediair naar de eigen community. De deelnemers hebben dezelfde achtergrond als de rest van de community en hebben daarom een sterk inlevingsvermogen. De kans op een passend aanbod en een toenemend aantal deelnemers wordt daarmee groter. Een activiteit die door ‘eigen mensen’ wordt georganiseerd voelt vertrouwder en veiliger en verlaagt de drempels voor deelname.

- Er zijn verschillende niveaus van participatie te onderscheiden. Zo is er de participatieladder van Pretty, die 7 niveaus aangeeft ( link 1a ‘niveaus van participatie’).
- Een meer eenvoudige benadering is een indeling in 4 niveaus: meedoen, mee-organiseren, meedenken en meebeslissen. Kijk voor de  voorbeelden van hoe met actieve participatie gewerkt is in de pilotlocaties van Bekal in b ervaringen binnen de pilotlocatiesmet participatie.

Aanvullende literatuur en achtergrond informatie


1) Participatie en empowerment in de gezondheidsbevordering”, Gaby Jacobs, Sociale interventie (4), 2005

2) Actieve particiaptie bij allochtonen

3) Modellen voor gedragsverandering

4) Werken met groepen 

5) DOE MEE. BEWEEG MEE.
De eindbalans na vier jaar Communities in Beweging (2003-2006).
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
NISB/s-0022/07/AHA/cbt Bennekom, januari 2007