Beschrijven van stappenplan

Is de aanpak beschreven in een stappenplan?

Interculturele communicatie over gezondheid

Gezondheid migranten
De gezondheid van de eerste generatie migranten en vluchtelingen is minder gunstig dan die van autochtone Nederlanders. Dit geldt voor:
- Ervaren gezondheid
- Chronische aandoeningen, zoals diabetes, hoge bloeddruk en gewrichtsproblemen
- Psychische gezondheid, ten gevolge van o.a. lage sociaaleconomische positie, integratieproblematiek, migratiegeschiedenis, niet-uitgekomen verwachtingen van de migratie.

Bij vluchtelingen hebben meer factoren een negatieve invloed op de gezondheid, zoals gebeurtenissen in het land van herkomst en tijdens de vlucht, het verblijf in opvangcentra, onzekerheid tijdens asielprocedure en het gemis van achtergebleven familie en vrienden.

Van zorgen kun je klachten krijgen in je lichaam. Maar ook een ongezondere leefstijl, zoals onvoldoende lichaamsbeweging of ongezonde voeding kunnen leiden tot gezondheidsklachten.
Het stimuleren van deelname aan gecombineerde leefstijlinterventies (GLI’s) is voor deze doelgroepen dan ook van extra groot belang.

Bekijk hier welke stappen deelnemers doorlopen in een traject.