‘Passend beweegaanbod’

Een passend en gericht aanbod houdt rekening met de belemmeringen en met de wensen van de doelgroep. Is er geen passend beweegaanbod de buurt, dan moet dat eerst worden georganiseerd. De CiB-aanpak (Communities in Beweging) is daarbij een succesvolle aanpak gebleken. Verder is laagdrempeligheid een belangrijk element. Een voorbeeld: volksdansen in een buurthuis in de wijk is voor deze groep laagdrempeliger, dan stijldansen op een dansschool in de stad.