Begeleiden doelgroep

Hoe begeleid ik de doelgroep zo effectief mogelijk naar voor hen geschikt sport- en beweegaanbod in de wijk?

Doorstroom naar passend aanbod in de wijk

Vaak is de stap van bewegen in de zorg naar bewegen in de wijk voor allochtonen te groot. Allochtonen ervaren flinke belemmeringen bij het, vanuit een GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie), zelfstandig voortzetten van beweegactiviteiten.  Dat heeft verschillende oorzaken, die veelal te maken hebben met het niet aansluiten van de ‘vraag’ van de doelgroep en het ‘aanbod’ van de interventie en activiteiten. We hebben ze ondergebracht in de volgende categorieën:

  • Culturele oorzaken
  • Belemmeringen vanuit de sociale omgeving
  • Individuele belemmeringen, onder anderen gezondheidsproblemen
  • Belemmeringen in de wijze waarop de GLI isgeorganiseerd
  • Belemmeringen in het aanbod van sport- en beweegactiviteiten.


Gelukkig zijn er ook veel oplossingen voor te bedenken. Zie de uitgebreide lijst met belemmeringen en oplossingen.


Sociale kaart

In de eerste plaats is het belangrijk om een goed overzicht te hebben van de verschillende lokale sportaanbieders en hun beweegactiviteiten: een sociale (sport & beweeg) kaart. Deze  kan de 1e lijnzorgverlener helpen bij het verwijzen van cliënten uit de BeweegKuur naar een passend beweegaanbod in de wijk. De gemeente of provinciale sportraad heeft  vaak al een sociale kaart gemaakt. Voor de doorstroom van allochtonen is een sociale kaart nodig, waarin staat aangegeven welke sportaanbieder een kwalitatief goed en passend beweegprogramma voor deze doelgroep heeft.