Duur

De intensieve begeleiding van de BeweegKuur duurt maximaal 1 jaar. Na dit jaar wordt geadviseerd de deelnemer nog gedurende minimaal een jaar periodiek te controleren op terugval. In de periode van een jaar moet het mogelijk zijn om gedrag te veranderen en vast te houden. Na twaalf maanden stopt de begeleiding binnen de BeweegKuur dan ook. Gedurende dit jaar moeten deelnemers zelfstandig gaan bewegen in de wijk; individueel, in een groep en/of onder begeleiding van een sport- of beweegleider. Om het effect van de begeleiding of behandeling te borgen wordt geadviseerd de deelnemer na de BeweegKuur via de reguliere zorg (bijv. bij controles bij de huisarts) nog periodiek te controleren op terugval.

Lees het artikel Deelnemers overtuigen