Doel

Het doel van de BeweegKuur is om volwassenen door middel van meer bewegen, een gezonde voeding en het veranderen van de leefstijl, effectief te begeleiden naar gezond en actief gedrag. Het streven is dat na afronding van de BeweegKuur:

  1. het gewicht is afgenomen met 5-15%;
  2. dit gewicht gehandhaafd blijft in het jaar erna; 
  3. dat alle deelnemers uiteindelijk zelfstandig gaan bewegen in de wijk; individueel, in een groep en/of onder begeleiding van een sport- of beweegleider.

Lees over het ondersteunen van zelfmanagement bij deelnemers