Nieuws

 
Nivel publiceert onderzoek over verbinding zorg en sport
23 mei 2013

In dit rapport staat de kennisvraag centraal hoe de verbinding tussen zorg en sport­ en beweegaanbod verbeterd kan worden. De onderzoekers zochten in de wetenschappelijke literatuur, waaronder evaluaties van de ‘BeweegKuur’, naar leerpunten over structurele samenwerkingsverbanden tussen zorgverleners en sportaanbieders. Daarnaast is aan 800 huisartsen en 800 fysiotherapeuten een vragenlijst voorgelegd en zijn interviews gehouden met 11 sportverenigingen of sportscholen.

Samenwerking tussen huisartsen en fysiotherapeuten, en sportverenigingen en sportscholen zal een cultuuromslag vragen, tijd kosten en vereist zeker in het begin een goede coördinatie. Mogelijk kan de ‘Buurtsportcoach’ – die voor 40% door VWS en 60% door gemeenten wordt betaald – die samenwerking opzetten en coördineren.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website van Nivel
Meer kennis en informatie over samenwerking (in netwerken) is te vinden bij NISB in de ‘Netwerkwijzer zorg – sport – bewegen’.