Nieuws

 
Regio Noord-Holland vormt preventie-collectief
03 mei 2013

Zes organisaties in Noord-Holland hebben op 23 april een intentieverklaring ondertekend om hun samenwerking te verstevigen op het gebied van preventie. Hun doel is om samen tot een preventieprogramma in Noord-Holland Noord te komen. De afgesproken samenwerking duurt tenminste vijf jaar.

De organisaties die dit gezamenlijk collectief vormen zijn GGD Hollands Noorden, Omring, GGZ Noord-Holland Noord, WonenPlus Noord-Holland, Sportservice Noord-Holland en ZONH.

Onnodige zorg
Zij vullen elkaar aan in expertise en bereik van doelgroepen. De organisaties zeggen zich maatschappelijk verantwoordelijk te voelen. Zij richten zich “op een vitale en zelfstandige burger om ‘onnodige zorg’ te voorkomen”. De zes organisaties richten zich via op het bevorderen van een gezonde leefstijl van de inwoners van Noord-Holland Noord door implementatie van effectieve programma’s en preventieve activiteiten. Zij zoeken hierbij aansluiting met andere organisaties in Noord-Holland Noord waar samenwerking mogelijk is.

Publieke gezondheid

In samenspraak met gemeenten en zorgverzekeraar maken de organisaties structurele afspraken voor de langere termijn. “Het domein van de publieke gezondheid valt onder verantwoordelijkheid van de gemeenten, zij zijn verantwoordelijk voor allerlei aspecten van de gezondheid van hun burgers. De samenwerking bij dit Preventie Programma past bij de vraag van gemeenten, zorgkantoor en zorgverzekeraar tot meer samenwerking en afstemming en sluit aan bij andere ontwikkelingen in de regio”, laten de organisaties weten in een gezamenlijke persverklaring.

Bron: http://www.skipr.nl/actueel/id14485-regio-noord-holland-vormt-preventie-collectief.html