Nieuws

 
Gemeenten actief en efficiënt ondersteunen
22 april 2013

Op 15 april ondertekenden GGD Fryslân, ROS Friesland en Sport Fryslân een samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerking heeft als doel gezond gedrag door bewegen in Friesland een extra impuls te geven. De afgelopen jaren is de samenwerking tussen de drie provinciale organisaties geïntensiveerd, wat geleid heeft tot een aantal mooie gezamenlijke initiatieven.

Kennis over de gemeentelijke situatie wordt door deze partijen gebundeld, zodat gemeenten en provincie op één plek op zoek kunnen gaan naar informatie over gezondheid en bewegen in Friesland.

Het accent van deze samenwerking ligt op het stimuleren van gezond gedrag door sport en bewegen bij mensen in de eigen leefomgeving. Dit vraagt om samenhang en samenwerking tussen uitvoerende organisaties. Gezamenlijk hebben de drie provinciale partijen een provinciaal dekkend netwerk en landelijke en regionale kennis en ervaring die nodig is om gemeenten en provincie actief en efficiënt te ondersteunen op het terrein van bewegen en gezondheid. Het eerste initiatief vanuit deze samenwerking is het dashboard ‘Gezondheid en Zorg in de Wijk’.

Met het dashboard worden behoeften en knelpunten op het gebied van gezondheid en bewegen en nieuwe ontwikkelingen eerder gesignaleerd. Zo wordt ook de expertise van partijen als de gemeente, welzijnswerk, CJG-coördinatoren, buurtsportcoaches en sportverenigingen gebundeld op de website in het dashboard. Eind 2014 moet alles gebundeld zijn en de website bruikbaar zijn.

Het dashboard wordt door GGD Fryslân, ROS Friesland en Sport Fryslân verder uitgewerkt, in samenwerking met De Friesland Zorgverzekeraar en Partoer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ROS Friesland, projectcoördinator Thea Swierstra via t.swierstra@rosfriesland.nl of via 06 51314931.