Nieuws

 
'Netwerkwijzer zorg, sport en bewegen' online
17 januari 2013

In de gezondheidszorg gaat de aandacht steeds meer uit naar gedrag en gezondheid en minder naar zorg en ziekte. Preventie van gezondheidsproblemen heeft de toekomst. Het biedt kansen aan zowel de zorg- als de sportsector. Samenwerking tussen zorg en sport en bewegen is nodig om mensen met gezondheidsrisico’s naar gezonder gedrag te begeleiden.

Preventie heeft speciale aandacht van de overheid. In de landelijke gezondheidsnota 'Gezondheid dichtbij' staat dat sport een belangrijk onderdeel van de maatschappij en bewegen een positief onderdeel van een gezonde leefstijl is. Dat moet wel in de onmiddellijke omgeving kunnen. Samenwerking tussen eerstelijns zorgverleners en sport- en beweegaanbieders is voor een goede doorstroom van zorg naar regulier beweegaanbod in de wijk dus essentieel. 

NISB zet haar kennis over ‘samenwerken’ en de ‘netwerkaanpak’ in om de verbinding te leggen tussen zorg, sport en bewegen. Deze kennis en de ervaringen staan sinds kort online. De Netwerkwijzer is een verzameling van goede voorbeelden, instrumenten, artikelen en praktisch toepasbare kennis over de verbinding tussen zorg, sport en bewegen. Denk aan succesfactoren en belemmerende factoren voor netwerkvorming, goede voorbeelden van de inzet van de Buurtsportcoach/Beweegmakelaar, de sociale beweegkaart en handige tools die ontwikkeld zijn voor en door professionals uit het werkveld. 

Wij nodigen u uit om zelf eens een kijkje te nemen. Laat u inspireren op deze site en vind handvatten om direct aan uw eigen netwerk te gaan bouwen. Daarnaast willen we u vragen uw achterban te informeren over de Netwerkwijzer. Mocht u daarvoor aanvullende informatie of beeldmateriaal willen ontvangen dan horen wij dat graag. Daarnaast zijn reacties, ideeën, aanvullingen of opmerkingen welkom bij marco.barten@nisb.nl