Nieuws

 
BeweegKuur heeft gefungeerd als vliegwiel
05 december 2012

Vrijdag 7 december promoveert Judith Helmink aan de Universiteit Maastricht. Verbonden aan de faculteit Health, Medicine and Life Sciences deed zij in de periode 2007-2011 onderzoek naar de ontwikkeling en het implementatieproces van de BeweegKuur, een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) die start in de eerste lijn. Uit haar onderzoek blijkt o.a. dat in de huisartsenpraktijken/gezondheidscentra die de BeweegKuur uitvoerden meer multidisciplinaire samenwerking (in netwerken) ontstond. Ook de contacten tussen zorgverleners en lokale sport- en beweegaanbieders verbeterden.

De BeweegKuur 
De BeweegKuur is een gecombineerde leefstijlinterventie voor mensen met obesitas en mensen met overgewicht in combinatie met een (andere) risicofactor, bijvoorbeeld diabetes type 2. Zij krijgen maximaal een jaar begeleiding om hun eet- en beweeggedrag aan te passen en daarmee te werken aan een gezonde actievere leefstijl. De huisarts schrijft het ‘recept’ uit, maar daarnaast hebben de leefstijladviseur, de diëtist en indien nodig de fysio-/oefentherapeut in dit jaar een belangrijke rol. Het doel is dat deelnemers zelfstandig het ‘gezonde’ gedrag volhouden na dit jaar. 

Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 
In het proefschrift wordt de ontwikkeling en implementatie van de BeweegKuur onderzocht: Het implementeren van het programma kostte de zorgverleners veel tijd, geld en energie. Desondanks gaven veel zorgverleners aan gemotiveerd te zijn om door te gaan met het programma. Ook de deelnemers waren tevreden over de interventie en gemotiveerd om te gaan bewegen. 

In de praktijken die de BeweegKuur uitvoerden ontstonden meer multidisciplinaire netwerken in de periode 2007-2011. Ook de contacten met lokale sport- en beweegaanbieders verbeterden. Het is mogelijk dat deze processen ook zouden zijn ontstaan zonder de BeweegKuur, maar waarschijnlijk dan toch langzamer, moeilijker en op minder locaties. De BeweegKuur heeft gefungeerd als een vliegwiel om processen ten aanzien van de verspreiding van lokale gecombineerde leefstijlinterventies in de eerstelijns gezondheidszorg tot stand te brengen en deze interventies verder door te ontwikkelen. 

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen ziet aanknopingspunten verdere kennisontwikkeling 
In opdracht van het Ministerie van VWS ontwikkelde en implementeerde het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) de BeweegKuur samen met een aantal beroeps- en patiëntenorganisaties in de periode 2007-2011. In de zorg- en de sportsector is tijdens de ontwikkeling veel draagvlak ontstaan voor de GLI als instrument om te werken aan preventie. Een rapportage van CVZ uit 2010, ‘De gecombineerde leefstijlinterventie kosten, opbrengsten en de praktijk’, onderbouwde de (kosten)effectiviteit. Het onderzoek van Judith Helmink toont de positieve effecten aan in de samenwerking in multidisciplinaire netwerken en de samenwerking tussen de eertelijns zorg en de lokale sport- en beweegaanbieders. NISB ziet mogelijkheden om sport en bewegen in te zetten bij de preventie van meerdere chronische ziekten, om daarmee de kwaliteit van leven te verhogen en tegelijkertijd het beroep op de zorg te beperken. Verder bieden de positieve effecten op het gebied van multidisciplinaire netwerkvorming en de verbinding van zorg en sport aanknopingspunten om hier verder op in te zetten. NISB wil de vorming en het behoud van deze structuren vanuit haar kennisrol verder stimuleren en faciliteren. De samenwerkingsverbanden zijn in lijn met de nieuwe oriëntatie in de zorg op gedrag en gezondheid in plaats van zorg en ziekte en in lijn met het beleid: zorg en sport dichtbij. 

De promotie Judith Helmink promoveert op vrijdag 7 december op het proefschrift ‘Ready Set Go? A study of the development and implementation process of the BeweegKuur’. De verdediging vindt plaats om 10.00 uur in de Aula van de Universiteit Maastricht. De promotor en co-promotor zijn respectievelijk prof. dr. N. de Vries en dr. S. Kremers. Noot voor de pers: 
Voor meer informatie over het proefschrift kunt u terecht bij Judith Helmink, e-mail judith.helmink@maastrichtuniversity.nl. Voor meer informatie over de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) BeweegKuur en de netwerken die zijn ontwikkeld tussen zorg en sport kunt u terecht bij Marco Barten, communicatieadviseur NISB,  tel. 06-21649609, e-mail marco.barten@nisb.nl